Nhà báo Vương Xuân Nguyên làm Tổng đạo diễn Chương trình Nghệ thuật “Sắc Xuân Đất Việt 2024”

Vừa qua, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hoá và Phát triển thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam phối hợp cùng một số cơ quan tổ chức Chương trình Nghệ thuật “Sắc Xuân Đất Việt - Mừng Đảng, Mừng Xuân Giáp Thìn 2024”. Nhà báo Vương Xuân Nguyên làm Tổng đạo diễn Chương trình nghệ thuật hoành tráng trên.